NOVINKY
 

Novinky

04/30/20 11:12

Současná situace týkající se COVID-19, od 30. duben 2020

== english version below ==


Vážení obchodní partneři,

zajištění bezpečnosti, zdraví a pohody zaměstnanců a obchodních partnerů firmy puren je pro nás nejvyšší priorita. Proto pečlivě sledujeme další vývoj a šíření viru COVID-19 a přijímáme vhodná ochranná opatření dle aktuální situace. Proto prosím věnujte pozornost následujícím informacím. Předem děkujeme za pochopení.

Zaměstnanci, kteří mohou, již pracují z domu. Ostatním dodržují na svých pracovištích minimální vzdálenosti, aby se vyhnulo potenciálnímu šíření viru.

Návštěvy našich zákazníků nejsou do odvolání povoleny (pokud to zákazník výslovně nevyžaduje). V naší běžné pracovní době Vám rádi pomůžeme, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem. Workshopy nebo jiné akce momentálně neprobíhají a neúčastníme se ani veletrhů nebo podobných událostí. 

Žádáme návštěvníky, dodavatele, spediční firmy, aby se předem informovali o platných bezpečnostních a hygienických předpisech v našich závodech (např. nošení ochrany úst a nosu atd.)

Navzdory tomu všemu se nám díky našim zaměstnancům a dodavatelům daří udržovat výrobní proces, logistiku a tím i schopnost dodat bez větších omezení. Proto se dostupnost našeho sortimentu nezměnila. Všechny aktuální objednávky a žádosti zpracováváme bez výraznějšího zpoždění. Děláme vše, co je v našich silách, aby se nám to takto podařilo udržet. V případě delšího zpracování Vašeho požadavku nebo dodací lhůty, navzdory našemu úsilí, Vás žádáme o shovívavost.

Avšak musíme zdůraznit, že vše se může rychle změnit. Proto i nadále sledujeme vývoj celé situace velice pečlivě a budeme Vás včas informovat v případě nějaké změny.

Děkujeme za Vaši pozornost a těšíme se na další spolupráci navzdory aktuální situaci a přejeme Vám, Vašim kolegům, rodinám přátelům i všem ve Vašem okolí hodně zdraví a jen to nejlepší.

S přátelským pozdravem

 puren gmbh

 

==========================


Dear Business Partners,

For puren the safety, health and well-being of our employees and business partners are a top priority at all times. Therefore, we are closely monitoring the further development and spread of the corona virus (COVID-19), and take appropriate protective measures if necessary. Please take a few moments to read the following information. Thank you in advance for your understanding.

As far as possible, several puren employees are already working from their home office. For the persons remaining working at our sites, we are implementing the recommended minimum distances between people to avoid potential spreading of the virus.

We have stopped visits to our customers in the field until further notice - unless expressly requested by the customer. We are happy to assist you in the usual manner by phone or email during normal business hours. The implementation of workshops or other events, our participation in trade fairs or similar events, cannot take place at the moment.

Despite everything, not least of all thanks to our employees and our suppliers, we have so far managed to maintain the manufacturing process, logistics and thus the delivery capability without any major limitation.

Therefore, our product range is available to you as usual. All current orders and requests can be processed without any significant delays. Additionally we are doing everything in our power to keep it that way. In case of longer processing or delivery times despite our efforts, we ask for your understanding in advance today.

Besides we must point out the situation may change rapidly. Therefore, we continue to monitor developments very closely, and will keep you updated about any potential adjustments.

Thank you for your attention. We continue to look forward to a pleasant and successful cooperation, despite the corona virus, and wish you and your colleagues, your families, friends and people otherwise connected to you much health and all the best. 

Kind regards,
puren gmbh

 

puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland

Tel: +49 (0)7551 / 80 99 0
Fax: +49 (0)7551 / 80 99 20