NOVINKY
 

Novinky

08/24/16 15:34

Odizolování letního horka!

Polyuretanová izolace chrání před letním horkem

Inteligentní střecha, která v létě zůstává chladná má tři vlastnosti: vynikající tepelně izolační ochranu ( hodnota U), fungující vzduchotěsnost a větrotěsnost a zvenku zastíněná střešní okna. Pokud nejsou tyto tři základní požadavky dodrženy a teplo se dostane do podkroví, obrátí se často zmiňovaná nahromaděná hmota proti jeho obyvatelům. Podkroví se tak ze dne na den stále více nahřívá a noci se stávají nesnesitelnými.

V létě je důležitá hodnota U:

Dobře izolovaná střecha zůstává v zimě teplá a v létě chladná. Nicméně zatímco tepelné ztráty se v zimě topením automaticky vyrovnávají na úroveň pohodlí, má jen málo domácností pro opačný případ v létě k dispozici chlazení. Opravdová kvalita izolace střechy se pozná až v létě, kdy jako protiopatření není použita chladicí technika. V létě totiž stavební technika funguje opačně. Střešní povrch se může zahřát vlivem slunečního záření až na 80 °C. Má-li pak uvnitř zůstat příjemný chládek, pomůže jen výborně fungující izolace.

 

Podmínka vzduchotěsnosti a větrotěsnosti:

Účinek izolačních materiálů je z velké části založen na nepohyblivých vzduchových a plynových polštářích. Dají-li se vzduchové polštáře obsažené v izolačních materiálech do pohybu, izolační efekt přijde vniveč. To je případ především izolačních materiálů s otevřenou strukturou buněk, fouká-li vítr v létě horký vzduch o teplotě až 80 °C na střešní ploše dovnitř střešní konstrukce. Proto je nesmírně důležité, aby bylo provedeno, jako ochrana před letním horkem, zatěsnění z hlediska proudění vzduchu a větru. Takové řešení přináší nadkrokevní izolace s uzavřenou strukturou buněk firmy puren a systémem pero-drážka a lepenou podstřešní fólií.

Zastínění je účinné pouze zvenku:

Zastínění střešních oken hraje v ochraně před letním horkem rozhodující roli. Každý čtvereční metr nezastíněné plochy oken v létě přenáší do podkroví až 1000 W tepelné energie! Pokud se těmto velkým energetickým vstupům do podkroví nezamezí, je třeba v létě počítat s přehříváním, k němuž dochází už za velmi krátkou dobu.

 

Zanedbatelná nahromaděná hmota:

Hmota nahromaděná ve střešní konstrukci, například v důsledku těžkých izolačních materiálů, často způsobuje opačný efekt. Aby byla hodnota U těchto izolací srovnatelná s PU izolačními hmotami, musí být stavební izolace instalována ve větší tloušťce. To znamená vysokou hmotnost a vysoké náklady a případně požadavky na větší nosnost krovu a tudíž dražší střechu. Vzhledem k tomu, že robustní izolace neizoluje tak dobře, letní horko proniká hlouběji do střešní konstrukce a zároveň zahřívá nakumulovanou hmotu. Pozitivní a negativní dopady se navzájem ruší.

 

Význam izolace a zastínění:

Vysoce účinná izolace s nejlepší možnou hodnotou U, která je vzduchotěsná a větrotěsná, dokáže zajistit pod střechou letní komfort bydlení. Vnější zastínění brání zbytečným energetickým vstupům v důsledku slunečního záření. Takže podkroví zůstává i v létě chladné.

O vlivu nahromaděné hmoty na ochranu před letním horkem v podkroví se vedou četné diskuze. Skutečné procesy probíhající z hlediska stavební fyziky jsou velmi složité a zjednodušený způsob výpočtu (např. podle Haindla) vyvolává mezi profesionály kontroverzní reakce. Vliv jednotlivých komponentů na takzvaný fázový posun je pomocí několika málo čísel zcela nezjistitelný. V extrémních případech se může nahromaděná hmota dokonce projevit jako kontraproduktivní a narušit ochranu před letním horkem. Závěrem lze říci, že mimo vysoce účinnou tepelnou izolaci (hodnota U) a zastínění žádné jednoduché odpovědi neexistují.

 

 

 

puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland

Tel: +49 (0)7551 / 80 99 0
Fax: +49 (0)7551 / 80 99 20